Μέλη Εφορείας Βιβλιοθήκης:

  • Μιχάλης Σπουρδαλάκης, Κοσμήτορας  της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών
  • Νίκος Κουτσιαράς, Επίκουρος Καθηγητής  Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας Διοίκησης
  • Δημήτρης Γκούσκος,  Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ
  • Γεώργιος Δότσης, Λέκτορας Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
  • Κωνσταντίνος Γώγος, Λέκτορας Τμήματος Τουρκικών Σπουδών & Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών