Μέλη Εφορείας Βιβλιοθήκης:

  • Νικόλαος Ηρειώτης, Κοσμήτορας  της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών
  • Βιολέτα Δάλλα, Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
  • Δημήτριος Μητρόπουλος, επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών
  • Εμμανουήλ  Πατηνιώτης,  Καθηγητής Τμήματος Κοινωνιολογίας
  • Ευαγγελία Διαμαντοπούλου,Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ
  • Κωνσταντίνος Γώγος, Λέκτορας Τμήματος Τουρκικών Σπουδών & Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
  • Στέφανος Τσιτμηδέλης, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου