Κανονισμός Βιβλιοθήκης ΠΕΔΔ - ΕΜΜΕ - ΤΣΣΑΣ - Κοινωνιολογίας

Χρησιμές πληροφορίες:

Για την εύρυθμη λειτουργία της βιβλιοθήκης και την παροχή καλύτερων υπηρεσιών προς όλους τους χρήστες σας ενημερώνουμε ότι:

1.      Η χρήση της βιβλιοθήκης είναι ελεύθερη σε όποιον ενδιαφέρεται να βρει πληροφορίες σχετικές με τα γνωστικά αντικείμενα των τεσσάρων τμημάτων. Οι χρήστες έχουν πρόσβαση σε όλο το υλικό της βιβλιοθήκης (βιβλία, έντυπα περιοδικά, μεταπτυχιακές εργασίες, ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης, και  dvd με κινηματογραφικές ταινίες).

2.      Οι χρήστες είναι υποχρεωμένοι να χρησιμοποιούν τα ειδικά ντουλάπια φύλαξης, που βρίσκονται στο χώρο της βιβλιοθήκης, για να κλειδώνουν τα προσωπικά τους αντικείμενα. Τα κλειδιά για τα ερμάρια παραλαμβάνουν από το γραφείο εξυπηρέτησης της βιβλιοθήκης προσκομίζοντας την ακαδημαϊκή ή αστυνομική τους ταυτότητα.

3. Η βιβλιοθήκη είναι χώρος μελέτης. Συνεπώς κρίνεται απαραίτητη η τήρηση ησυχίας (τα κινητά τηλέφωνα πρέπει να είναι στο αθόρυβο). Επίσης δεν επιτρέπεται η κατανάλωση φαγητών και ποτών καθώς και το κάπνισμα.

4.   Οι χρήστες ερευνούν μόνοι τους το υλικό της βιβλιοθήκης. Για επιπλέον βοήθεια απευθύνονται στο προσωπικό.

5.      Το υλικό που χρησιμοποιείται επιστρέφεται στα τροχήλατα και η τοποθέτηση των βιβλίων στα ράφια γίνεται από το προσωπικό της βιβλιοθήκης.

6.   Η βιβλιοθήκη είναι δανειστική για τα μέλη ΔΕΠ (4 βιβλία για 15 ημέρες), το διοικητικό προσωπικό, τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και τους υποψήφιους διδάκτορες (4 βιβλία για 10 ημέρες). Από το δανεισμό εξαιρούνται τα περιοδικά, το πληροφοριακό υλικό, οι διδακτορικές διατριβές, οι διπλωματικές εργασίες και τα σπάνια βιβλία. Τα Σαββατοκύριακα θεωρούνται κανονικές ημέρες δανεισμού. Στη μη έγκαιρη επιστροφή των βιβλίων, ο δανειζόμενος επιβαρύνεται με το ανάλογο πρόστιμο. Ο δανεισμός σταματάει 10 λεπτά πριν τη λήξη του ωραρίου.

7. Οι προπτυχιακοί φοιτητές που δεν δικαιούνται δωρεάν συγγράμματα μέσω ΕΥΔΟΞΟΥ (άρθρ. 80 παρ. 10 του Ν. 4009/2011, Α195) έχουν τη δυνατότητα δανεισμούαπό τη βιβλιοθήκη εφόσον προσκομίσουν βεβαίωση από τη γραμματεία του τμήματός τους. Περισσότερες λεπτομέρειες

8. Όλοι οι χρήστες εξυπηρετούνται με φωτοτυπίες από τα τέσσερα φωτοτυπικά που υπάρχουν στη βιβλιοθήκη χρησιμοποιώντας μαγνητική κάρτα, την οποία προμηθεύονται από το προσωπικό. Το κόστος των καρτών είναι: 50 φωτοτυπίες, 2,50 ευρώ. Η πώληση καρτών σταματάει 10 λεπτά πριν τη λήξη του ωραρίου.

9. Οι χρήστες της βιβλιοθήκης έχουν ελεύθερη πρόσβαση σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες (ηλεκτρονικά περιοδικά, βιβλιογραφικές βάσεις) μέσα από την ιστοσελίδα της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του ΕΚΠΑ: www.lib.uoa.gr

10.  Επιτρέπεται η χρήση φορητών Η/Υ και παρέχεται ασύρματο δίκτυο.

11. H παραγγελία άρθρων και ο διαδανεισμός βιβλίων με άλλα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα είναι δύο ακόμη υπηρεσίες της βιβλιοθήκης προς τους χρήστες της. Σχετικές πληροφορίες θα βρείτε στην επιλογή «Υπηρεσίες» μέσα από την ιστοσελίδα της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του ΕΚΠΑ και της βιβλιοθήκης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών: www.lib.uoa.gr και http://econpol.lib.uoa.gr/