Υπεύθυνη λειτουργίας Βιβλιοθήκης Σχολής Ο.Π.Ε.

Ευαγγελία Τσώλα 

Βιβλιοθηκονόμος

email: etsola@uoa.gr
Τηλ: 210 - 3689570

Βιβλιοθήκη των τμημάτων Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας Διοίκησης (ΠΕΔΔ), Επικοινωνίας & ΜΜΕ (ΕΜΜΕ), Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών (ΤΣΣΑΣ), Κοινωνιολογίας

  • Ευαγγελία Βολουδάκη, Βιβλιοθηκονόμος, email: evoloud(at)uoa.gr ,  τηλ. 210 3689572
  • Μαρία Αρζουμάν, Βιβλιοθηκονόμος, email: marzouman(at)uoa.gr , τηλ. 210 3689573
  • Μαρία Πολίτου, Βιβλιοθηκονόμος, email: mpolitouk@uoa.gr , τηλ. 210 3689571
  • Στέλλα Κλωστερίδη, Βιβλιοθηκονόμος, email: skloster(at)uoa.gr , τηλ.  210 3689537
  • Έφη Ζουμπούλη, Βιβλιοθηκονόμος, email: effiez@uoa.gr, τηλ. 2103689533

Βιβλιοθήκη των Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών, Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών

  • Αγγελική Τσολάκου, Βιβλιοθηκονόμος, email: atsolak(at)uoa.gr , τηλ. 210 3688025 
  • Θεοδώρα Παλκογιάννη, Βιβλιοθηκονόμος, email: tpalkog(at)uoa.gr, τηλ. 210 3688086
  • Χριστίνα Παπαδοπούλου, Βιβλιοθηκονόμος, email: hpapado(at)uoa.gr , τηλ. 2103688023
  • Χρυσάνθη Καρασούλου, Βιβλιοθηκονόμος, email: skarasoul(at)uoa.gr , τηλ. 210 3688024

Ακολουθήστε τη βιβλιοθήκη στο  Facebook  ( Βιβλιοθήκη  Σχολής ΟΠΕ)  και στο instagram (ope.lib) για ενημέρωση και επικοινωνία.