ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Θέση

Η βιβλιοθήκη των Τμημάτων  ΠΕΔΔ-ΕΜΜΕ-ΤΣΣΑΣ στεγάζεται επί της Αιόλου 42-44 και Κολοκοτρώνη, στον 5ο και 6ο όροφο. Διαθέτει αναγνωστήριο με 50 θέσεις μελέτης, 5 σταθμούς αναζήτησης στον κατάλογο OPAC και 2 σταθμούς αναζήτησης στη τοπική ψηφιακή συλλογή διπλωματικών εργασιών και διδακτορικών διατριβών.

Η βιβλιοθήκη Οικονομικών Επιστημών στεγάζεται στην οδό Ναυαρίνου 13Α, στον 2ο όροφο. Διαθέτει 150 θέσεις μελέτης, 11 σταθμούς αναζήτησης στον κατάλογο OPAC και πρόσβαση στο Internet για εκπαιδευτικούς σκοπούς. 

Στις βιβλιοθήκες ΠΕΔΔ-ΕΜΜΕ-ΤΣΣΑΣ και Οικονομικών Επιστημών λειτουργεί σταθμός  εργασίας για την υποστήριξη  ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ) και συγκεκριμένα για φοιτητές με τυφλότητα, μειωμένη όραση και κινητικές αναπηρίες στα άνω άκρα.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: