ΝΕΑ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

20.02.2019

Αργία 21ης Φεβρουαρίου

Με απόφαση της Συγκλήτου η 21η Φεβρουαρίου – ημέρα μνήμης της εξέγερσης φοιτητών του Πανεπιστημίου Αθηνών κατά της δικτατορίας με κατάληψη το 1973 του κτηρίου...

Αποτελέσματα 16 μέχρι 20 από τα συνολικά 27