Ενεργοποίηση πρόσβασης στις βάσεις ERIC και Statista

Κατηγορία: Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών, Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών, Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής, Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας, Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής, Βιβλιοθήκη της Θεολογικής Σχολής, Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής, Βιβλιοθήκη της Σχολής Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Βιβλιοθήκη της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Βιβλιοθήκη Σχολής Αγροτικής Ανάπτυξης Διατροφής και Αειφορίας
02.12.2022

Σας ενημερώνουμε, ότι ενεργοποιήθηκε συνδρομή και πλήρης πρόσβαση στις βάσεις ERIC και Statista.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στα σχετικά εδάφια του ιστοτόπου της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του ΕΚΠΑ:

http://www.lib.uoa.gr/ypiresies/bibliografikes-baseis/syndromes-ekpa.html#c5444

http://www.lib.uoa.gr/ypiresies/bibliografikes-baseis/syndromes-ekpa.html#c5441