Ενιαίος Δανεισμός (15/11/2021)

Ο Ενιαίος Δανεισμός αποτελεί ένα πολύ σημαντικό βήμα για τη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης (ΒΚΠ) του ΕΚΠΑ, καθώς παρέχει την δυνατότητα δανεισμού στα μέλη του και από τις 9 Βιβλιοθήκες Σχολών που υπάγονται διοικητικά σε αυτή.

Στη ΒΚΠ μπορούν να εγγραφούν ως μέλη:

  1. Τα Μέλη του Διδακτικού, Ερευνητικού, Διοικητικού και λοιπού προσωπικού του ΕΚΠΑ.
  2. Οι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες των Σχολών του ΕΚΠΑ.
  3. Οι φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής (Erasmus κλπ.) των Σχολών του ΕΚΠΑ.

Πλέον, κάθε εγγεγραμμένο μέλος μπορεί να δανειστεί με την ακαδημαϊκή του ταυτότητα, υλικό από όλες τις Βιβλιοθήκες της ΒΚΠ του ΕΚΠΑ. Η εγγραφή των μελών θα γίνεται αποκλειστικά στη Βιβλιοθήκη της Σχολής φοίτησης τους.

Για την εγγραφή στη Βιβλιοθήκη, απαιτείται:

Αναλυτικές πληροφορίες θα βρείτε στον Κανονισμό Ενιαίου Δανεισμού

Δικαιώματα δανεισμού ανά κατηγορία χρηστών: