Ανανέωση δανεισμού

Οι χρήστες έχουν δικαίωμα ανανέωσης των δανεισμένων τεκμηρίων ανάλογα με την ιδιότητα τους καθώς και την κατηγορία του υλικού που έχουν δανειστεί.

Το κάθε μέλος μπορεί να ζητήσει ανανέωση του δανεισμένου υλικού την ημέρα της επιστροφής του κάνοντας αίτημα στο helpdesk στην ιστοσελίδα της ΒΚΠ είτε φέρνοντας το υλικό στη Βιβλιοθήκη.

Η ανανέωση πραγματοποιείται μόνο από την Βιβλιοθήκη Σχολής στην οποία ανήκουν τα τεκμήρια.

Δεν γίνεται ανανέωση δανεισμού σε βιβλία που επιστρέφονται εκπρόθεσμα.

O ίδιος χρήστης δεν μπορεί να δανειστεί υλικό που υπάρχει σε μοναδικό αντίτυπο πριν περάσουν 4 εργάσιμες ημέρες από την ημέρα που επιστράφηκε.