Υπενθύμιση επιστροφής δανεισμένου υλικού

Όλες οι κατηγορίες χρηστών ενημερώνονται για την επιστροφή ή ανανέωση του δανεισμένου υλικού τους μέσω αυτοματοποιημένων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:


● Μία ημέρα πριν από τη λήξη του δανεισμού
● Την επόμενη ημέρα που λήγει ο δανεισμός
● Τρεις ημέρες μετά τη λήξη του δανεισμού

Το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα προέρχεται από την ηλεκτρονική διεύθυνση (ilsas@seab.gr), και το θέμα του θα είναι «Ειδοποίηση από την Βιβλιοθήκη» ή «Notice from the Library».

Συστήνεται να ελέγχετε και τον φάκελο Ανεπιθύμητης Αλληλογραφίας/Spam.