• ΑΡΧΙΚΗ >
 • ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ >
 • Ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης ελεύθερης πρόσβασης Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών
 • Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών: περιλαμβάνει στις εκδόσεις του το περιοδικό Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών (εκδίδεται αδιάλειπτα από το 1969 αποτελώντας ένα επιστημονικό περιοδικό ελεύθερης πρόσβασης για το σύνολο των εκδοθέντων άρθρων του και από τα πρώτα που υιοθέτησε το σύστημα τυφλής αξιολόγησης. Η Επιθεώρηση φιλοξενεί θεωρητικές αναζητήσεις και ερευνητικά εγχειρήματα καλύπτοντας το ευρύ φάσμα των πεδίων των κοινωνικών επιστημών), Βιβλία - e-books ελεύθερης πρόσβασης και Κείμενα εργασίας ελεύθερης πρόσβασης.

o   Κείμενα πολιτικής (εκτενή κείμενα με ανάλυση και προτάσεις πολιτικής)

o   Θέσεις ΕΛΙΑΜΕΠ (σύντομα κείμενα, που επικεντρώνονται σε μια συγκεκριμένη θεματική και παρουσιάζουν προτάσεις πολιτικής)

o   Κείμενα εργασίας (σύντομες εκθέσεις ή εκτενή κείμενα,  που επικεντρώνονται κυρίως στην ανάλυση διαφόρων θεμάτων)

o   Στρατηγικές αναλύσεις (σύντομες εκθέσεις εμπειρογνωμόνων, με σχολιασμό ενός συγκεκριμένου θέματος)

o   Επιστημονική επιθεώρηση ‘Southeast European and Black sea Studies

 • Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας (ΑΣΚΙ): προσφέρουν πρόσβαση και ελεύθερη χρήση όλων των τεκμηρίων.  Εκδίδουν σε συνεργασία με τις εκδόσεις Θεμέλιο  το περιοδικό Αχειοτάξιο και στην ιστοσελίδα τους είναι διαθέσιμες με απόλυτα ελεύθερη πρόσβαση, περισσότερες από 200.000 σελίδες από σπάνια αρχειακά και έντυπα τεκμήρια για την ελληνική ιστορία του 20ού αιώνα.
 • Ινστιτούτο Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής: το εκδοτικό έργο του Ινστιτούτου Δημοκρατίας έχει καλύψει ένα ευρύ φάσμα πολιτικού και επιστημονικού προβληματισμού σε ποικίλα γνωστικά πεδία. Σε ερευνητικά προγράμματα και στις αναλύσεις έγκριτων αναλυτών απο την Ελλάδα και το εξωτερικό. Από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα, το Ινστιτούτο Δημοκρατίας έχει διανείμει συνολικά περισσότερους από 20.000 τόμους όλων των εκδόσεών του.
 • Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου: πληροφοριακό αρχείο Ελληνικού Κινηματογράφου. Πρόκειται για ένα πολύπλευρο έργο συντήρησης, ψηφιοποίησης, τεκμηρίωσης και διάδοσης - μέσω του διαδικτύου - σημαντικού αριθμού ελληνικών κινηματογραφικών ταινιών της περιόδου 1950-2000.    
 • Project MUSE: προσφέρει βιβλία και περιοδικά ανοιχτής πρόσβασης από διάφορες διακεκριμένες πανεπιστημιακές εκδόσεις και επιστημονικές εταιρείες, τα οποία είναι ελεύθερα διαθέσιμα σε βιβλιοθήκες και χρήστες σε όλο τον κόσμο.
 • DOAJ (Directory of Open Access Journals): είναι ένας community-curated, online ηλεκτρονικός κατάλογος που ευρετηριάζει και παρέχει πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας, έγκριτα επιστημονικά περιοδικά ανοικτής πρόσβασης.
 • DOAB (Directory of Open Access Books): είναι ένας ηλεκτρονικός κατάλογος που ευρετηριάζει και παρέχει πρόσβαση σε έγκριτες επιστημονικές μονογραφίες ανοικτής πρόσβασης.
 • OAPEN (Open Access Publishing in European Networks): περιέχει ελεύθερα προσβάσιμα  επιστημονικά βιβλία ανοικτής πρόσβασης,  κυρίως στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες. Συνεργάζεται με εκδότες, βιβλιοθήκες και χρηματοδότες έρευνας για παροχή βιβλίων ανοικτής πρόσβασης και για υπηρεσίες διάχυσης και ψηφιακής διατήρησης.
 • Social Register: περιοδικό κοινωνικών επιστημών με έμφαση στα κινήματα και τις πολιτικές ιδέες.
 • OpenEdition: συγκεντρώνει τέσσερις πλατφόρμες με ηλεκτρονικές πηγές στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες.
 • National Academies Press: δημοσιεύει περισσότερα από 200 βιβλία ετησίως για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων στον τομέα της επιστήμης, της μηχανικής και της ιατρικής, παρέχοντας έγκυρες, ανεξάρτητες ερευνητικές πληροφορίες για σημαντικά θέματα της πολιτικής επιστήμης και υγείας. Προσφέρει περισσότερους από 8.500 τίτλους σε μορφή PDF. Σχεδόν όλα τα PDF μπορούν να ληφθούν δωρεάν ανά κεφάλαιο ή ολόκληρο το βιβλίο.
 • ERIC: η βάση αφορά την εκπαίδευση και τις εκπαιδευτικές διαδικασίες για όλες τις βαθμίδες της από την προσχολική ηλικία έως τις ομάδες ενηλίκων. Καλύπτει θέματα όπως , επαγγελματική εκπαίδευση, συνεχιζόμενη εκπαίδευση, συμβουλευτική , παιδιά με ειδικές ανάγκες , ανώτατη εκπαίδευση, οργάνωση της παιδείας, διαχείριση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, κατάρτιση διδακτικού προσωπικού, αστική εκπαίδευση, γλωσσολογία, επιστήμες-μαθηματικά, διδασκαλία κοινωνικών επιστημών, περιβαλλοντική εκπαίδευση, επίσης δίνει αναλυτικές πληροφορίες για μετρήσεις - έρευνες αξιολόγησης αναφορικά με τους παραπάνω τομείς.
 • Open Textbooks by OER Commons: μια μεγάλη συλλογή πανεπιστημιακών συγγραμμάτων, οργανωμένη κατά θέμα και κατά πάροχο.
 • Getty Virtual Library: είναι μια ψηφιακή βιβλιοθήκη με πάνω από 300 τίτλους βιβλίων για τις καλές τέχνες, την ιστορία, την αρχαιολογία, την αρχιτεκτονική, κ.α.
 • Project Gutenberg: προσφέρει δωρεάν ηλεκτρονικά βιβλία. Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής μεταξύ ePub, Kindle, HTML ή και formats απλού κειμένου. Επιπρόσθετα πολλά από τα παραπάνω βιβλία μπορείτε να τα βρείτε και στα ελληνικά εδώ: http://www.gutenberg.org/browse/languages/el.
 • Open Square: είναι η πλατφόρμα του New York University Press για τη δημοσίευση και την ανάγνωση βιβλίων ανοικτής πρόσβασης. Περιλαμβάνει μονογραφίες, δοκίμια, κλπ.
 • Openarchives.gr: αποτελεί τη μεγαλύτερη διαδικτυακή πύλη αναζήτησης και πλοήγησης σε έγκριτο ελληνικό ψηφιακό περιεχόμενο που παράγεται από φορείς έρευνας, επιστήμης και εκπαίδευσης. Αναπτύσσεται και συντηρείται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ).