ΝΕΑ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΕΙΓΟΝ - εργασίες συντήρησης και μεταφοράς του epub.lib.uoa.gr

Κατηγορίες Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής Βιβλιοθήκη της Θεολογικής Σχολής Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής Βιβλιοθήκη της Σχολής Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Βιβλιοθήκη της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών Διεύθυνση Βιβλιοθηκών Βιβλιοθήκη Σχολής Αγροτικής Ανάπτυξης Διατροφής και Αειφορίας

Σας ενημερώνουμε ότι ο ιστότοπος epub.lib.uoa.gr (Υπηρεσία ηλεκτρονικής έκδοσης περιοδικών του ΕΚΠΑ) θα παραμείνει εκτός λειτουργίας από την Τετάρτη 22/5/2024 το πρωί στις 9π.μ. λόγω αναγκαίων εργασιών συντήρησης και μεταφοράς του server. Οι εργασίες αναμένεται να έχουν ολοκηρωθεί μέχρι το μεσημέρι της Παρασκευής 24/5/2024.

θα υπάρξει νέα ανακοίνωση σχετικά με την αποκατάσταση λειτουργίας.

Ελπίζουμε στην κατανόησή σας.