ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Φωτοαντίγραφα

Στις βιβλιοθήκες των Τμημάτων  λειτουργούν για την εξυπηρέτηση των χρηστών  φωτοαντιγραφικά μηχανήματα με καρτοδέκτη. Οι κάρτες πωλούνται από το προσωπικό των  Βιβλιοθηκών.

Δανεισμός

  • Η βιβλιοθήκη των Τμημάτων  ΠΕΔΔ-ΕΜΜΕ-ΤΣΣΑΣ είναι δανειστική για τα μέλη ΔΕΠ (4 βιβλία για 15 ημέρες), το διοικητικό προσωπικό, τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και τους υποψήφιους διδάκτορες (4 βιβλία για 10 ημέρες). 
  • Η βιβλιοθήκη του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών είναι δανειστική για τα μέλη ΔΕΠ (10 βιβλία για 1 μήνα), τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και τους υποψήφιους διδάκτορες, ξένους φοιτητές , διοικητικούς υπάλληλούς (5 βιβλία για 20 ημέρες) και  μέλη ΔΕΠ άλλων τμημάτων (3 βιβλία για 10ημέρες).  

Από το δανεισμό εξαιρούνται τα περιοδικά, το πληροφοριακό υλικό, οι διδακτορικές διατριβές, οι διπλωματικές εργασίες και τα σπάνια βιβλία. Τα Σαββατοκύριακα θεωρούνται κανονικές ημέρες δανεισμού.

Ο δανεισμός σταματάει 10 λεπτά πριν τη λήξη του ωραρίου.

Παραγγελία Άρθρων

Προσφέρεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για την παραγγελία άρθρων μέσω του συλλογικού κατάλόγου περιοδικών του ΕΚΤ.

Η παραλαβή και πληρωμή των άρθρων γίνεται στη βιβλιοθήκη του Τμήματος  όπου  έγινε η παραγγελία.

Κέντρο Ευρωπαΐκής Τεκμηρίωσης (ΚΕΤ)

Το ΚΕΤ του ΕΚΠΑ ιδρύθηκε το 1992, λειτουργεί στον 6ο όρ. του κτηρίου της Αιόλου, στο χώρο της Βιβλιοθήκης. Σκοπός του Κέντρου είναι η υποστήριξη του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου του Πανεπιστημίου, παρέχοντας άμεση πρόσβαση σε πληροφόρηση γύρω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη νομοθεσία και τις πολιτικές της.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: