Δανεισμός

  • Η βιβλιοθήκη των Τμημάτων  ΠΕΔΔ-ΕΜΜΕ-ΤΣΣΑΣ-ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ είναι δανειστική για τα μέλη ΔΕΠ (4 βιβλία για 15 ημέρες), το διοικητικό προσωπικό, τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και τους υποψήφιους διδάκτορες (4 βιβλία για 10 ημέρες) και τους προπτυχιακούς φοιτητές (2 βιβλία για 5 ημέρες)
  • Η βιβλιοθήκη των Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών είναι δανειστική για τα μέλη ΔΕΠ (10 βιβλία για 1 μήνα), τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και τους υποψήφιους διδάκτορες, ξένους φοιτητές , διοικητικούς υπάλληλούς (5 βιβλία για 20 ημέρες) και μέλη ΔΕΠ άλλων τμημάτων (3 βιβλία για 10ημέρες).  

Από το δανεισμό εξαιρούνται τα περιοδικά, το πληροφοριακό υλικό, οι διδακτορικές διατριβές, οι διπλωματικές εργασίες και τα σπάνια βιβλία. Τα Σαββατοκύριακα θεωρούνται κανονικές ημέρες δανεισμού.

Ο δανεισμός σταματάει 10 λεπτά πριν τη λήξη του ωραρίου.