Ηλεκτρονική αποστολή βεβαίωσης "ΠΕΡΓΑΜΟΥ" λόγω COVID-19

  1. Μετά την έγκριση και βαθμολόγηση της εργασίας, οι φοιτητές οφείλουν να την καταχωρήσουν (υποχρεωτικά σε μορφή pdf ) στο Ιδρυματικό Αποθετήριο "ΠΕΡΓΑΜΟΣ",  συμπληρώνοντας υποχρεωτικά όλα τα πεδία του Απογραφικού Δελτίου, σύμφωνα με τις οδηγίες συμπλήρωσης του απογραφικού δελτίου κατάθεσης.

  2. Η βιβλιοθήκη εγκρίνει τη σωστή ανάρτηση της εργασίας και ενημερώνει το φοιτητή ηλεκτρονικά.

  3. Το έντυπο καταχώρησης στο ψηφιακό αποθετήριο "ΠΕΡΓΑΜΟΣ" (με το λογότυπο του αντίστοιχου Τμήματος που ανήκει ο φοιτητής), που βρίσκεται στα χρήσιμα έγγραφα στην "ΠΕΡΓΑΜΟ" στο site της βιβλιοθήκης, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο στέλνεται ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Τμήματος που ανήκει ο φοιτητής.

  4. Η Γραμματεία αφού το υπογράψει και το σφραγίσει το στέλνει ηλεκτρονικά στη βιβλιοθήκη.

  5. Η βιβλιοθήκη πραγματοποιεί έλεγχο για τυχόν οφειλές βιβλίων, σφραγίζει το έντυπο και το επιστρέφει ηλεκτρονικά στη Γραμματεία για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Η «Πέργαμος» αποτελεί  την Ενιαία Πλατφόρμα Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης για το ΕΚΠΑ. Αποτελεί δε, την εξέλιξη του ομώνυμου και άκρως επιτυχημένου Συστήματος Ψηφιακής Βιβλιοθήκης (ΣΨΒ).

Το ΣΨΒ «Πέργαμος», στην αρχική του μορφή, σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε το 2005 από την ομάδα του Υπολογιστικού Κέντρου Βιβλιοθηκών και χρησιμοποιείται για τη διατήρηση, τεκμηρίωση, διαχείριση και ανάδειξη ετερογενών ψηφιακών συλλογών, οι οποίες ανήκουν στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Το Ιδρυματικό Αποθετήριο «Πέργαμος» υλοποιήθηκε το 2015 και ενσωματώνει τόσο την κατάθεση Πτυχιακών και Διπλωματικών Εργασιών & Διδακτορικών Διατριβών (εργασίες που ανήκουν στην Ψηφιακή Συλλογή «Γκρίζας Βιβλιογραφίας») όσο και τις ψηφιακές συλλογές του παλαιού ΣΨΒ. Επιπλέον, σταδιακά, μέσω της  νέας πλατφόρμας, θα δίνεται πρόσβαση σε πρόσθετες συλλογές, καθώς και σε νέες  υπηρεσίες και λειτουργίες. 

Χρήσιμα έγγραφα: