Εάν επιθυμείτε να κάνετε δωρεά βιβλίων προς τη βιβλιοθήκη συμπληρώστε το συνημμένο έντυπο και στείλτε το στο e-mail epikmme@lib.uoa.gr

Δωρεές τμημάτων ΠΕΔΔ-ΕΜΜΕ-ΤΣΣΑΣ-Κοινωνιολογίας

  • ΕΚΕΜ:  Δωρεά της βιβλιοθήκης του ΕΚΕΜ  2.176 τόμων, που καλύπτει κυρίως Ευρωπαϊκά θέματα.
  • ΕΛΙΑΜΕΠ: Δωρεά της Βιβλιοθήκης του ΕΛΙΑΜΕΠ  2.300 τόμων, που καλύπτει θέματα Άμυνας, Ασφάλειας, Εξωτερικής πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων.
  • Α. Α. ΦΑΤΟΥΡΟΥ (1932-2011): Δωρεά της προσωπικής βιβλιοθήκης του καθηγητή του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του ΕΚΠΑ, Αργύρη Α. Φατούρου, 5.525 τόμων που καλύπτει θέματα Διεθνούς Δικαίου, Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου και Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Δικαίου.
  • Π. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (1928-2015): Δωρεά της προσωπικής βιβλιοθήκης του καθηγητή Πέτρου Διαμαντόπουλου, προέδρου του Πανεπιστημίου Adelphi, 1.999 τόμων που καλύπτει θέματα φιλοσοφίας, πολιτικής φιλοσοφίας και αρχαίων συγγραφέων.
  • Κοσμά Ψυχοπαίδη (1944-2004): Δωρεά μέρους της προσωπικής βιβλιοθήκης του καθηγητή του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ, Κοσμά Ψυχοπαίδη, 1.050 τόμων, που καλύπτει θέματα πολιτικής θεωρίας, πολιτικής φιλοσοφίας και επιστημολογίας των κοινωνικών επιστημών.
  • Ηλία Νικολακόπουλου (1947-2022): Δωρεά μέρους της προσωπικής βιβλιοθήκης του καθηγητή του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του ΕΚΠΑ, Ηλία Νικολακόπουλου, 720 τόμων που καλύπτει θέματα εκλογικής κοινωνιολογίας και πολιτικής ιστορίας Ελλάδας και Κύπρου.