Εάν επιθυμείτε να κάνετε δωρεά βιβλίων προς τη βιβλιοθήκη συμπληρώστε το συνημμένο έντυπο και στείλτε το στο e-mail epikmme@lib.uoa.gr

Δωρεές τμημάτων ΠΕΔΔ-ΕΜΜΕ-ΤΣΣΑΣ-Κοινωνιολογίας

  • ΕΚΕΜ:  Δωρεά της βιβλιοθήκης του ΕΚΕΜ  2.176 τόμων, που καλύπτει κυρίως Ευρωπαϊκά θέματα.
  • ΕΛΙΑΜΕΠ: Δωρεά της Βιβλιοθήκης του ΕΛΙΑΜΕΠ  2.300 τόμων, που καλύπτει θέματα Άμυνας, Ασφάλειας, Εξωτερικής πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων.
  • Α. Α. ΦΑΤΟΥΡΟΥ: Δωρεά της προσωπικής βιβλιοθήκης του καθηγητή του Τμήματος ΠΕΔΔ Αργύρη Α. Φατούρου, 5.525 τόμων που καλύπτει θέματα Διεθνούς Δικαίου, Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου και Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Δικαίου.
  • Π. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δωρεά της προσωπικής βιβλιοθήκης του καθηγητή Πέτρου Διαμαντόπουλου, προέδρου του Πανεπιστημίου Adelphi, 1.999 τόμων που καλύπτει θέματα φιλοσοφίας, πολιτικής φιλοσοφίας και αρχαίων συγγραφέων.
  • Κοσμά Ψυχοπαίδη: Δωρεά μέρους της προσωπικής βιβλιοθήκης του καθηγητή του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ, Κοσμά Ψυχοπαίδη (1944-2004), 1.050 τόμων, που καλύπτει θέματα πολιτικής θεωρίας, πολιτικής φιλοσοφίας και επιστημολογίας των κοινωνικών επιστημών.