Πρόεδρος

  • Νικόλαος Ηρειώτης, Κοσμήτορας  της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών

Μέλη

  • Κωνσταντίνος Γώγος, Λέκτορας Τμήματος Τουρκικών Σπουδών & Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
  • Βιολέτα Δάλλα, Επίκ. Καθηγήτρια Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
  • Ευαγγελία Διαμαντοπούλου, Επίκ. Καθηγήτρια Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ
  • Νικόλαος Κουτσιαράς, Αναπλ. Καθηγητής Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
  • Δημήτριος Μητρόπουλος, Επίκ. Καθηγητής Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών
  • Εμμανουήλ  Πατηνιώτης, Καθηγητής Τμήματος Κοινωνιολογίας
  • Στέφανος Τσιτμηδέλης, Επίκ. Καθηγητής Τμήματος Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου