Κέντρο Ευρωπαΐκής Τεκμηρίωσης (ΚΕΤ)

Το ΚΕΤ του ΕΚΠΑ ιδρύθηκε το 1992, λειτουργεί στον 6ο όροφο του κτηρίου της Αιόλου, στο χώρο της βιβλιοθήκης. Σκοπός του Κέντρου είναι η υποστήριξη του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου του Πανεπιστημίου, παρέχοντας άμεση πρόσβαση σε πληροφόρηση γύρω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη νομοθεσία και τις πολιτικές της.

Σύνδεσμοι εκδόσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης:

https://data.europa.eu/euodp/en/home

https://op.europa.eu/en/web/general-publications/publications

https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=en