Κυρώσεις

●        Τι θα συμβεί αν καθυστερήσω να επιστρέψω υλικό που έχω δανειστεί;

Προσπαθήστε να είστε συνεπείς ώστε να μη δημιουργούνται προβλήματα.

Σε περίπτωση καθυστέρησης επιστροφής του βιβλίου πάνω από 3 ημέρες, αναστέλλεται η δυνατότητα δανεισμού για όσες ημέρες καθυστέρησε να επιστραφεί το υλικό.

Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενης καθυστέρησης, πέραν των ανωτέρω, θα αναστέλλεται άμεσα η ιδιότητα μέλους της Βιβλιοθήκης και θα αποφασίζει το Εφορευτικό Συμβούλιο για το διάστημα αναστολής, με την προϋπόθεση ότι μέχρι την συνεδρίαση του συμβουλίου θα έχουν επιστραφεί τα βιβλία. Σε διαφορετική περίπτωση το Εφορευτικό Συμβούλιο θα έχει το δικαίωμα να προβεί σε οριστική διαγραφή του μέλους.

 

●        Τι θα συμβεί αν καθυστερήσω να επιστρέψω υλικό που έχω δανειστεί λόγω ασθενείας;

Η έγκαιρη επικοινωνία, είτε τηλεφωνικά είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σε περίπτωση μη δυνατότητας επιστροφής του υλικού για σοβαρό λόγο (π.χ. ασθένεια) θα αντιμετωπίζεται ανάλογα με την περίπτωση.

 

●        Τι θα συμβεί αν φθαρεί ή χαθεί υλικό το οποίο έχω δανειστεί;

Αν χαθεί υλικό της Βιβλιοθήκης που έχετε δανειστεί τότε οφείλετε να το αντικαταστήσετε. Σε περίπτωση φθοράς αναλαμβάνετε την αποκατάστασή του. Σε περίπτωση που το βιβλίο δεν υπάρχει στο εμπόριο, θα αποφασίζει το Εφορευτικό Συμβούλιο της Βιβλιοθήκης κατά περίπτωση.