Δανείζομαι υλικό

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Δανεισμού της ΒΚΠ, κάθε εγγεγραμμένο μέλος θα μπορεί να δανειστεί με την κάρτα του από όλες τις Βιβλιοθήκες της ΒΚΠ του ΕΚΠΑ.

Ο αριθμός των τεκμηρίων είναι αθροιστικός και η χρονική διάρκεια του δανεισμού αφορά ημερολογιακές ημέρες. Τα βιβλία επιστρέφονται στη Βιβλιοθήκη η οποία έκανε τον δανεισμό.

Όταν ένα μέλος έχει καθυστερήσει να επιστρέψει υλικό ή έχει κυρώσεις, δεν μπορεί να δανειστεί από καμία Βιβλιοθήκη του ΕΚΠΑ έως την επιστροφή του δανεισμένου υλικού ή τη λήξη των κυρώσεων.

Κάθε μέλος της ΒΚΠ μπορεί να  ενεργοποιήσει την υπηρεσία ο Λογαριασμός μου στην ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού καταλόγου της ΒΚΠ, ακολουθώντας τις οδηγίες ώστε να ενημερώνεται για τους δανεισμούς του από τη Βιβλιοθήκη.

Ανανέωση δανεισμού

Τα μέλη έχουν δικαίωμα ανανέωσης των δανεισμένων τεκμηρίων ανάλογα με την ιδιότητα τους, καθώς και την κατηγορία του υλικού που έχουν δανειστεί.

Το κάθε μέλος μπορεί να ζητήσει ανανέωση του δανεισμένου υλικού την ημέρα της επιστροφής του είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, είτε κάνοντας αίτημα στο helpdesk στην ιστοσελίδα, είτε φέρνοντας το υλικό στη Βιβλιοθήκη, είτε τηλεφωνικά. Η ανανέωση πραγματοποιείται μόνο από τη Βιβλιοθήκη Σχολής στην οποία ανήκουν τα τεκμήρια. Επιπλέον, έχει τεθεί σε λειτουργία η δυνατότητα ανανέωσης από τα μέλη, μέσω του Λογαριασμού τους στην αρχική σελίδα του Ηλεκτρονικού Καταλόγου (OPAC).

Δεν γίνεται ανανέωση δανεισμού σε βιβλία που επιστρέφονται εκπρόθεσμα.

O ίδιος χρήστης δεν μπορεί να δανειστεί υλικό που υπάρχει σε μοναδικό αντίτυπο πριν περάσουν 4 εργάσιμες ημέρες από την ημέρα που επιστράφηκε.

Υπενθύμιση επιστροφής δανεισμένου υλικού

Όλες οι κατηγορίες μελών ενημερώνονται για την επιστροφή ή ανανέωση του δανεισμένου υλικού τους μέσω αυτοματοποιημένων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

●       Μία ημέρα πριν από τη λήξη του δανεισμού

●       Την επόμενη ημέρα που λήγει ο δανεισμός

●       Τρεις ημέρες  μετά τη λήξη του δανεισμού

Το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα προέρχεται από την ηλεκτρονική διεύθυνση της Βιβλιοθήκης Σχολής που έγινε ο δανεισμός, και το θέμα του θα είναι «Ειδοποίηση από την Βιβλιοθήκη» ή «Notice from the Library». Συστήνεται να ελέγχετε και τον φάκελο Ανεπιθύμητης Αλληλογραφίας/Spam.

Ανάκληση δανεισμού

Η Βιβλιοθήκη διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης δανεισμένου υλικού σε περιπτώσεις αυξημένης ζήτησης. Τα μέλη ενημερώνονται για την ανάκληση του υλικού και η επιστροφή του θα πρέπει να γίνεται εντός της νέας ημερομηνίας επιστροφής. Σε περίπτωση καθυστέρησης επιστροφής του υλικού το οποίο έχει ανακληθεί, θα επιβάλλονται οι ανάλογες κυρώσεις.

Σε περίπτωση που υπάρχει αυξημένη ζήτηση του βιβλίου ή αν αυτό είναι απαραίτητο για βιβλιοθηκονομικές εργασίες, η Βιβλιοθήκη διατηρεί το δικαίωμα διακοπής του δανεισμού ή περιορισμού του.