Μεταπτυχιακοί φοιτητές

  • Κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους πραγματοποιούνται για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές επαναλαμβανόμενα προγράμματα εκπαίδευσης σχετικά με τη χρήση και τις υπηρεσίες της βιβλιοθήκης.
  • Επίσης γίνεται ενημέρωση σχετικά με τον τρόπο σύνδεσης μέσω εικονικού ιδιωτικού δικτύου VPN , έτσι ώστε να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες της βιβλιοθήκης και εκτός ΕΚΠΑ.
  • Πραγματοποιείται  σεμινάριο εκπαίδευσης μεταπτυχιακών φοιτητών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της βιβλιοθήκης (OPAC, Βάσεις δεδομένων, Ψηφιακό αποθετήριο Πέργαμος, Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών). Το σεμινάριο είναι εξειδικευμένο και προσαρμοσμένο στις γνωστικές ανάγκες των φοιτητών.
  • Σεμινάριο σύνταξης βιβλιογραφικών αναφορών σύμφωνα με τις οδηγίες των βιβλιογραφικών προτύπων  APA, MLA, Harvard κλπ.

Ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Ακαδημαϊκό έτος 2021-2022