Υπηρεσία «ο λογαριασμός μου»

Εάν είστε μέλη της βιβλιοθήκης, ενεργοποιείστε την υπηρεσία ο Λογαριασμός μου στην ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού καταλόγου της ΒΚΠ, ακολουθώντας τις οδηγίες. Για να συνδεθείτε αρχικά, εφόσον έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής σας ως μέλος στη βιβλιοθήκη, στο πεδίο barcode βάζετε το barcode της ακαδημαϊκής σας ταυτότητας (πάσο) και στο πεδίο pin βάζετε τα 4 τελευταία ψηφία του Αριθμού Μητρώου σας (Α.Μ.). Στη συνέχεια σας δίνεται η δυνατότητα να αλλάξετε το pin και να ορίσετε νέο της αρεσκείας σας.

Με την ενεργοποίηση της υπηρεσίας «ο λογαριασμός μου» στην ιστοσελίδα του OPAC της ΒΚΠ:

 

  • Ελέγχω τις ημερομηνίες επιστροφής των βιβλίων που έχω δανειστεί
  • Δημιουργώ λίστες και αποθηκεύω βιβλιογραφικές εγγραφές
  • Βλέπω το ιστορικό δανεισμού μου

Ο λογαριασμός μου (copy 1)