Κατηγορίες Μελών

Ο αριθμός των βιβλίων που μπορεί να δανειστεί κάθε εγγεγραμμένο μέλος, καθώς και η διάρκεια δανεισμού (σε ημερολογιακές ημέρες) εξαρτάται από την κατηγορία στην οποία ανήκει.

Εγγεγραμμένα Μέλη

Διδάσκοντες ΕΚΠΑ:

Στην κατηγορία περιλαμβάνονται: Μέλη ΔΕΠ (συμπεριλαμβανομένων και των ομότιμων καθηγητών), ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, 407 (διδάκτορες με σύμβαση), Ακαδημαϊκοί Υπότροφοι, Επισκέπτες Καθηγητές.

Δανείζονται 7 τεκμήρια, για 30 ημέρες, με δυνατότητα 2 ανανεώσεων (15 ημέρες ανά ανανέωση).

Μεταπτυχιακοί φοιτητές ΕΚΠΑ:

Στην κατηγορία περιλαμβάνονται: Μεταπτυχιακοί φοιτητές ΕΚΠΑ, Υποψήφιοι Διδάκτορες ΕΚΠΑ, Μεταδιδάκτορες ΕΚΠΑ, Μεταπτυχιακοί φοιτητές Erasmus ΕΚΠΑ. 

Δανείζονται 5 τεκμήρια, για 10 ημέρες, με δυνατότητα 1 ανανέωσης (10 ημέρες).

Προπτυχιακοί φοιτητές ΕΚΠΑ:

Δανείζονται:  5 τεκμήρια, για 5 ημέρες, με δυνατότητα 1 ανανέωσης (5 ημέρες). Οι φοιτητές που εισάγονται με κατατακτήριες εξετάσεις και όσοι βρίσκονται σε έτος σπουδών ≥ ν+2 μπορούν να δανειστούν επιπλέον 2 Διδασκόμενα Συγγράμματα ΔΣ, για 30 ημέρες, με δυνατότητα 1 ανανέωσης (30 ημέρες).

Προπτυχιακοί Φοιτητές ξενόγλωσσων τμημάτων της Φιλοσοφικής Σχολής δανείζονται 7 τεκμήρια (ΞΔΣ), για 15 ή 30 ημέρες.

Φοιτητές Erasmus ΕΚΠΑ:

Δανείζονται:  5 τεκμήρια, για 5 ημέρες, με δυνατότητα 1 ανανέωσης (5 ημέρες).  

Διοικητικό προσωπικό ΕΚΠΑ:

Δανείζονται: 5 τεκμήρια, για 10 ημέρες, με δυνατότητα 1 ανανέωσης (10 ημέρες).

 

Εξωτερικοί χρήστες

Αφορά

●       Μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας των υπολοίπων ΑΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων.

●       Μέλη της ευρύτερης εκπαιδευτικής και επιστημονικής κοινότητας.

●       Άλλους επισκέπτες

 

Οι εξωτερικοί χρήστες δεν δανείζονται αλλά μπορούν, να μελετήσουν το υλικό της Βιβλιοθήκης εντός των αναγνωστηρίων της.