Παραγγελία Άρθρων

  • Αρχικά βεβαιωθείτε ότι το άρθρο που αναζητάτε δεν υπάρχει στην έντυπη ή ηλεκτρονική συλλογή περιοδικών του ΕΚΠΑ. Αν δεν υπάρχει υποβάλλετε αίτηση ηλεκτρονικά ή συμπληρώνετε την αίτηση που θα βρείτε στο τμήμα εξυπηρέτησης.
  •  Όταν εντοπίσουμε το άρθρο, σας ενημερώνουμε για την πληρωμή του απαιτούμενου ποσού, ώστε να προωθηθεί η αίτησή σας.
  • Η παραγγελία άρθρων καθορίζεται από συγκεκριμένη τιμολογιακή πολιτική όπως φαίνεται στην ιστοσελίδα της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του ΕΚΠΑ.
  • Παραλαμβάνετε το άρθρο μόνο σε έντυπη μορφή από τη Βιβλιοθήκη μας.
  • Προσφέρεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για την παραγγελία άρθρων μέσω του συλλογικού καταλόγου περιοδικών του ΕΚΤ.

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η παραλαβή και πληρωμή των άρθρων γίνεται στη βιβλιοθήκη του Τμήματος  όπου  έγινε η παραγγελία.