Διαδανεισμός βιβλίων

Μέσω της Υπηρεσίας Διαδανεισμού τα εγγεγραμμένα μέλη της Βιβλιοθήκης Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών  μπορούν να ζητήσουν διαδανεισμό από όλες τις βιβλιοθήκες που συμμετέχουν στο Δίκτυο  Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών καθώς και από οργανωμένες βιβλιοθήκες και Οργανισμούς του εσωτερικού που θα κρίνονται κατά περίπτωση.

Οι χρήστες της Υπηρεσίας συμπληρώνουν υποχρεωτικά την αίτηση διαδανεισμού την οποία αποστέλουν είτε ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση helpdesk, είτε την υποβάλλουν με αυτοπρόσωπη παρουσία στο γραφείο διαδανεισμού.


Σε περίπτωση που η αποστολή και παράδοση του υλικού γίνεται με Ταχυμεταφορική, η υποβολή του αιτήματος γίνεται υποχρεωτικά με αυτοπρόσωπη παρουσία στο γραφείο Διαδανεισμού της Βιβλιοθήκης όπου υποβάλλεται και το αντίστοιχο ποσό της υπηρεσίας ταχυμεταφοράς.


Αναλυτικές πληροφορίες θα βρείτε εδώ.

Επικοινωνία


Υπηρεσία Διαδανεισμού Βιβλιοθήκης Σχολής:

Τμήματα ΠΕΔΔ-ΕΜΜΕ-ΤΣΣΑΣ-Κοινωνιολογίας: mpolitouk@uoa.gr , skloster@uoa.gr

και ΤΟΕ-ΔΕΟ: ill@lib.uoa.gr


Υπεύθυνοι Διαδανεισμού: 

Τμήματα ΠΕΔΔ-ΕΜΜΕ-ΤΣΣΑΣ-Κοινωνιολογίας: Μαρία Πολίτου, Στέλλα Κλωστερίδη

και ΤΟΕ-ΔΕΟ: Αγγελική Τσολάκου, Χρυσάνθη Καρασούλου


Τηλέφωνα επικοινωνίας: 

Τμήματα ΠΕΔΔ-ΕΜΜΕ-ΤΣΣΑΣ-Κοινωνιολογίας:  210-3689571, 210-3689537

και ΤΟΕ-ΔΕΟ: 210-3688086, 210-3688024