Εκπαίδευση χρηστών

Η βιβλιοθήκη της Σχολής Ο.Π.Ε. διοργανώνει σεμινάρια εκπαίδευσης χρηστών που έχουν ως στόχο  τη γνωριμία των φοιτητών με τη βιβλιοθήκη και τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχει.

Τα προγράμματα απευθύνονται στους προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς φοιτητές καθώς και στα μέλη ΔΕΠ της Σχολής ΟΠΕ και πραγματοποιούνται είτε διαδικτυακά, είτε δια ζώσης στους χώρους της βιβλιοθήκης.

Εκπαιδευτικό υλικό για τη χρήση των προσφερόμενων υπηρεσιών από τη βιβλιοθήκη μπορείτε να βρείτε :

Καλωσόρισμα φοιτητών