Εγγραφή μέλους στη βιβλιοθήκη ΟΠΕ

Για την εγγραφή μέλους στη βιβλιοθήκη ΟΠΕ (Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών), η οποία είναι απαραίτητη για τη δυνατότητα δανεισμού στις βιβλιοθήκες του ΕΚΠΑ, όσοι έχουν δικαίωμα εγγραφής μέλους θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση εγγραφής μέλους στα χρήσιμα έγγραφα της ιστοσελίδας και να την αποστείλουν μαζί με αρχείο εικόνας της ακαδημαϊκής ταυτότητας στην ηλεκτρονική διεύθυνση helpdesk.

Κατά περίπτωση ενδέχεται να ζητείται για την εγγραφή η προσκόμιση βεβαίωσης που θα πιστοποιεί τη σχέση με το οικείο τμήμα του ΕΚΠΑ.

Κάθε μέλος με την εγγραφή του, δηλώνει αυτομάτως ότι γνωρίζει και αποδέχεται τους όρους που διέπουν τον κανονισμό λειτουργίας της ΒΚΠ του ΕΚΠΑ.

Η κάρτα μέλους είναι αυστηρά προσωπική. Το δικαίωμα δανεισμού δεν μεταβιβάζεται σε άλλο πρόσωπο.

Για τυχόν αλλαγές των προσωπικών στοιχείων που δόθηκαν για την εγγραφή (αριθμό τηλεφώνου, e-mail), καθώς και για την απώλεια της κάρτας μέλους πρέπει να ενημερώνεται άμεσα η Βιβλιοθήκη Σχολής, στην οποία ανήκει ο χρήστης ως μέλος.

Όταν ένα φυσικό πρόσωπο σταματήσει να έχει την ιδιότητα του μέλους του ΕΚΠΑ, παύει να ισχύει η κάρτα του.